Giveaway merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan sebuah hadiah secara cuma cuma yang diselenggarakan oleh beberapa online shop